Jak jeść kanapkę

Jeśli w jedzeniu jest chleb, mężczyzna powinien jeść tylko i wyłącznie swoimi szorstkimi rękami. Dlatego twoim świętym prawem jako mężczyzny jest odmowa zapłaty za hamburgera, jeśli podano ci do niego sztućce.